2020-01-24 13:30:51

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

privitku se nalazi OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - ( 4 odjela) - broj poziva 1/2020  za  OŠ "Srdoči" za sedme (buduće osme) razrede.

Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv – ne otvaraj".

 

 


Osnovna škola "Srdoči" Rijeka